OM YOUR FOOTPRINT


Er en CO2e kalkulator og certifikationssystem, der kalkulerer små landbrugs- og jordejeres CO2e og hjælper dem med at kompensere deres CO2e udledning, med planter og træer. Det hjælper dig med at vise dine kunder, hvordan du arbejder med at mindske dit CO2e aftryk. Your Footprint giver dig et overblik over din produktion. I Your Footprint kan du samle alle dine produkter, og få direkte kontakt til kunderne, og vise din produktions CO2e status, på en ny og gennemsigtig måde. Verden har brug for at reducere CO2e udledning, og Danmark har et mål om at være CO2e neutral fra 2050. Folket ønsker flere løsninger og Your Footprint vil gerne være en del af løsningen, ved at bidrage med en bedre overblik over ens CO2e udslip, sådan så flere kan blive inspireret og få viden, til at mindske deres CO2e aftryk.

HVORDAN HJÆLPER VI LANDBRUGET MED AT REDUCERE CO2e UDLEDNING


Your Footprint har til formål at støtte og inddrage landmanden/kvinden i udviklingen af en mere bæredygtig produktion ift. reduktion af CO2e, da vi giver muligheden for at lave beregninger på deres bedrift. Your Footprint bidrager til ønsket om CO2 neutralitet ved vejledning og nudging af landmændene, da vores platform tilbyder CO2 eq deklarering, som kan bruges til direkte markedsføring. På den måde bliver det værdifuldt for landmændene at omlægge deres bedrift, så der udledes mindre CO2e. Samtidig med dette, sikre vi at landmanden har den nyeste tilgængelige viden ved hånden, igennem vores formidling, således at bedrifterne kontinuerligt kan forbedres og optimeres, for på den måde at give et endnu lavere CO2e aftryk.BIODIVERSITETENS BETYDNING


Foruden alt dette, har Your Footprints platform et ønske om at styrke biodiversiteten i Danmark. Dette sker ved at beregningerne er lavet udfra en balance mellem afgræsning og vegetation, så økosystemet ikke nedbrydes og i stedet for blomstrer, hvilket kan reducere CO2e udledningen. Derfor har Your Footprint også interesse for skovbrug, samt privatpersoner der ønsker at bidrage til den grønne omstilling. På samme tid giver vi landmændene og skovejere nogle flere mulige indtægtskilder, såsom mere værdifuld produktion og mere mulighed for jagt og andre fritidsaktiviteter i skoven.